Mevcut dersler

01-İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi Dersi

03-İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

05-Temel Hukuk

06-İş Hukuku

07-Kanunlarda  İş Sağlığı ve Güvenliği

08-Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

09-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

10-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

11-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

12-Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

13-Çalışma Ortamı Gözetimi

14-İş Hijyeni

15-İş Yeri Bina ve Eklentileri

16-Fiziksel Risk Etmenleri

17-Kimyasal Risk Etkenleri

18-Biyolojik Risk Etmenleri

19-Psikososyal Risk Etmenleri

20-Ergonomi

21-Korunma Politikaları

22-Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

23-Elektrikle Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

24-Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

25-Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

26-El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

27-Bakım-Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği

28-Yangın

29-Acil Durum Planları

30-Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

31-Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

32-Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 

34-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

35-Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

36-Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

37-İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

38-Maden İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

39-Kişisel Koruyucu ve Donanımlar

40-İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

41-İş Kazaları

42-Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

43-İş güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

44-Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

45-Vardıyalı Çalışma ve Gece Çalışmaları

46-Çalışma Hayatında Etik

47-Yetişkin Eğitimi, İşyerlerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

04-Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

07-Kanunlarda  İş Sağlığı ve Güvenliği

09-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

12-Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

11-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

41-İş Kazaları

44-Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

47-Yetişkin Eğitimi, İşyerlerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

03-İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

05-Temel Hukuk

06-İş Hukuku

07-Kanunlarda  İş Sağlığı ve Güvenliği

08-Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

09-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

10-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

11-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

12-Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

13-Çalışma Ortamı Gözetimi

14-İş Hijyeni

15-İş Yeri Bina ve Eklentileri

16-Fiziksel Risk Etmenleri

17-Kimyasal Risk Etkenleri

18-Biyolojik Risk Etmenleri

19-Psikososyal Risk Etmenleri

20-Ergonomi

21-Korunma Politikaları

22-Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

23-Elektrikle Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

24-Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

25-Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

26-El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

27-Bakım-Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği

28-Yangın

29-Acil Durum Planları

30-Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

31-Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

32-Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 

33-Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

34-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

35-Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

36-Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

37-İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

38-Maden İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

39-Kişisel Koruyucu ve Donanımlar

40-İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

41-İş Kazaları

42-Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

43-İş güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

44-Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

45-Vardıyalı Çalışma ve Gece Çalışmaları

46-Çalışma Hayatında Etik

47-Yetişkin Eğitimi, İşyerlerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

03-İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

05-Temel Hukuk

06-İş Hukuku

07-Kanunlarda  İş Sağlığı ve Güvenliği

08-Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

09-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

11-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

12-Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

13-Çalışma Ortamı Gözetimi

14-İş Hijyeni

15-İş Yeri Bina ve Eklentileri

16-Fiziksel Risk Etmenleri

17-Kimyasal Risk Etkenleri

18-Biyolojik Risk Etmenleri

19-Psikososyal Risk Etmenleri

20-Ergonomi

21-Korunma Politikaları

22-Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

23-Elektrikle Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

24-Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

25-Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

26-El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

27-Bakım-Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği